poistenie auta

Najlacnejšie PZP na auto v rámci Slovenska. Platí pravidlo čím drahšie, tým lepšie?

Pri uzatváraní zákonnej poistky na auto sa zohľadňuje viacero faktorov. V tomto prípade nemusí platiť to, že drahé je aj dobré, no podobne treba byť opatrný pri podozrivo nízkej cene. Ako si teda správne vybrať?

Majiteľov motorových vozidiel by mohlo zaujímať aj to, ako je možné, že sa ceny za poistenie auta v jednotlivých poisťovniach líšia. Poisťovne zvyčajne pri uzatváraní PZP berú do úvahy tzv. segmentačné kritériá, ktorých je niekoľko a každá poisťovňa ich inak posudzuje. Ide najmä o:

  • Vek držiteľa vozidla

Toto je najčastejšie posudzované kritérium, pričom poisťovne najvýhodnejšie poisťujú vodičov v strednom veku a najvyššiu sumu platia mladí vodiči do 23 rokov.

  • Počet rokov odjazdených bez nehody

Zvyčajne si vodiči, ktorí už majú v doprave čo-to za ušami, pri uzatváraní pzp priplácajú. Ich poistenie nie je najlacnejšie, lebo už je kvôli ich minulým škodovým udalostiam potenciálne vyššie riziko, že sa nepríjemné udalosti zopakujú.

  • Región, kde vodič býva

Ak vodič pochádza z regiónu, kde je nižšia dopravná aktivita, aj poistenie vozidla bude mať nižšiu sumu oproti vodičom, ktorí sa pohybujú po frekventovaných cestách s vyššou pravdepodobnosťou dopravnej nehody.

  • Výkon auta a objem valcov

Tu platí nepriama úmera, čím slabšie auto vodič má, tým bude jeho úspora na pzp vyššia. Má to súvis s pravdepodobnosťou spôsobenia dopravnej nehody.

Ďalšími kritériami sú napríklad vek či hmotnosť vozidla, rodinný stav a povolanie vodiča, alebo od kedy vodič vlastní vodičský preukaz. Každá poisťovňa prihliada na iné kritériá a robí si vlastné cenníky. Jednou z vecí, ktorá ich spája je, že sa snažia čo najvernejšie odhadnúť pravdepodobnosť, že konkrétny vodič spôsobí dopravnú nehodu.

Poisťovňa Union ponúka svojim poistencom možnosť nakombinovať si riziká podľa svojich potrieb a pokiaľ vodič uzatvorí povinné zmluvné poistenie online, môže ho ukončiť kedykoľvek počas roka. Výhodou je aj doručenie bielej a zelenej karty priamo na e-mail a možnosť poistnú sumu platiť aj v mesačných či polročných splátkach.