Medzinárodnú dopravu zverte len odborníkom

Medzinárodná kamiónová preprava je jedným zo základných prvkov medzinárodného obchodu. Dalo by sa povedať, že bez prepravy tovaru by nemohol existovať nielen medzinárodný, ale vlastne žiadny obchod. Veď sa stačí logicky zamyslieť. Každý výrobca potrebuje dostať svoj tovar ku svojmu zákazníkovi, inak ho nemá ako predať a teda aj jeho výroba by stratila zmysel. V súčasnosti je na tento účel využívaná najmä kamiónová doprava, ale v minulosti to nebolo také jednoduché.

Preprava tovaru je poskytovaná odborníkmi

V minulosti sa prepravou tovaru zaoberali priamo obchodníci, ktorí tovar nakupovali u výrobcov a predávali ho zákazníkom. Ich starosťou nebola teda iba samotná preprava, ale aj nákup tovaru od výrobcov a jeho následný predaj zákazníkom. Jasnou ukážkou boli obchodné karavány a aj vybudovaná hodvábna cesta z Ázie až do Európy.

Postupom času sa však funkcie obchodníkov od funkcie prepravcov oddelili a vznikla samotná profesia obchodníkov, ktorí si najímajú medzinárodnú dopravu od prepravcov. A v tomto smere je už iba na obchodníkovi, aký typ dopravy si zo súčasnej širokej ponuky vyberie.

Doprava znamená aj logistiku

Pri doprave, ako pri každom druhu podnikania, je veľmi dôležitým faktorom samozrejme cena. A tá býva veľmi problematická hlavne pri preprave menšieho množstva tovaru. Práve tu je správna logistika medzinárodného dopravcu to, čo dokáže ušetriť peniaze koncovému zákazníkovi asi najviac. Veď je predsa nelogické, aby išiel nákladiak vyťažený iba z polovice.

Práve toto je úlohou správnej logistiky, aby si prepravca dokázal vozidlo vyťažiť správne. Pre tento účel je potrebné zvoliť aj správny typ vozidla na danú trasu. Toto však nie je starosťou zákazníka, ale firmy poskytujúcej medzinárodnú dopravu. Napríklad v ponuke prepravnej spoločnosti Speed Line si zákazník môže dokonca vybrať presný druh vozidla. Vybrať si môže dodávku, sólo vozidlo, náves či mega náves na nadrozmerný náklad. Všetko sa dá vďaka správnej logistike zariadiť a dohodnúť k spokojnosti zákazníka.

Správna logistika je potrebná hlavne pri výrobe spôsobom Just in Time

Práve Just in Time je spôsob výroby najviac náchylný na presnú logistiku a časovú presnosť dopravy tovaru. Keďže takto pracujúce továrne majú minimálne zásoby, dodaný tovar alebo materiál prichádza prakticky priamo do výroby. A pre zabránenie prestojov a strát, je potrebné tovar dodávať v presnom čase a nezáleží, či materiál pochádza z vedľajšieho mesta, alebo pomocou medzinárodnej dopravy prešiel pol sveta.

Ako je vidieť, tak potreba medzinárodnej prepravy je stále aktuálna a dokonca narastá. V tomto trende sa pri pokračujúcej globalizácii v blízkej dobe určite nič nezmení a hlavne kamióny a nákladné autá budú naďalej znakom fungujúceho a rastúceho medzinárodného obchodu. Preto by ste na kamionistov rozhodne nemali nadávať, aj keď možno práve kvôli nim občas ostanete trčať v dopravnej zápche.