Kontaminovany olej

Čo sú nečistoty a prečo môžu byť nebezpečné?

Všetky cudzorodé materiály a nečistoty v kvapalných systémoch vedia narobiť poriadnu škodu. Opotrebovanie súčiastok je týmito časticami urýchlené. Veľmi nenápadne môžu znížiť účinnosť celého systému. Takáto malá zmena vie spôsobiť zmenu až 20 o percent.  Hydraulický systém pracuje na princípe vnútorného tlaku. Preto je vhodné, aby strojník bol obozretný a zistil to skôr ako nastane problém.

Áno, tento problém nebol v minulosti moc braný do úvahy. Ale všetko prechádza modernizáciou, pracuje rýchlejšie, výkonnejšie a jednoducho sa ovládajú. Preto, aby sa dlhodobo takéto parametre dali udržať, výrobcovia pripravujú a navrhujú hydraulické systémy s vysokými prevádzkovými tlakmi a priam až extrémne malými toleranciami v styku kov na kov.

Tolerancia pre mikroskopické častice v bežných hydraulických systémoch je v rozsahu 2 až 30 mikrónov. Veľké i maličké nečistoty v kvapaline dokážu poškodiť dnešné systémy.

Caterpillar má program SOS, kde sa pravidelne merajú hodnoty zo vzoriek oleja. Test oleja je zameraný na počet pevných častíc. V teste sa skúmajú veľké a malé častice, meria sa ich pomer v kvapaline. Ten upozorní na nadmerné opotrebovanie niektorej súčiastky a možný prienik nečistôt do systému.

Malé časti sa dostávajú do systému 4 spôsobmi.

  • Už hneď pri výrobe, ak nie sú správne a dostatočne chránené. Trpia najviac čerpadlá a ventily.
  • Aj nová kvapalina vie zaniesť mikročastiami systém. Tá sa najčastejšie znečistí pri prečerpávaní a nesprávnom skladovaní.
  • Veľmi častou príležitosťou na možné znečistenie je údržba a servis. Akonáhle otvoríte systém, častice zo vzduchu sa prilepia na zátku, hrdlo plniae či vymieňané diely. Preto je vhodné dĺžku otvorenia systému skracovať na minimu,.
  • V neposlednom rade je to bežné používanie stroja počas jeho prevádzky. Najčastejšie miesta, kadiaľ špina a nečistoty dostávajú do systému na stavenisku sú hrdzou poškodené piestne tyče, opotrebené stieracie krúžky či prerazené odvzdušňovače.

Ďalšie výhody, prečo využívať autorizovaný servis a osvedčeného dodávateľa. Rovnako sa nemusíte báť si požičať stroj, že sa Vám pokazí minibager uprostred najnevhodnejšej chvíle. Nenechajte nič na náhodu, využívajte moderné systémy v strojoch, ako je telematický systém, kde viete o polohe stroja, motohodinách, spotrebe a aj jeho prestojoch.