Ukradnúť možno auto, nie pocit istoty!

Priznajte si. Pred odhodlaným a skúseným zlodejom niet zámky. A dokonalý spôsob ochrany auta pred krádežou neexistuje. Aj maximálne zabezpečené auto vám môžu ukradnúť už doslova za pár sekúnd. Väčšina ukradnutých áut sa pritom k zroneným majiteľom už nikdy nevráti.

Je už dlhodobým zvykom, že autá kradnú na objednávku alebo na náhradné diely. Požiadavky na čiernom trhu sa priebežne menia. Preto si pri žiadnej značke nemôžete byť istý, že práve nie je v kurze. Alebo že je v bezpečí.

Zlodeji špecialisti používajú veľmi premyslené spôsoby. Využívajú rôzne technické novinky. Samozrejmosťou sú náhradné programovateľné kľúče, rušičky či priamo prístroje na štartovanie. Bežným zlodejom netrvá lup viac než niekoľko desiatok sekúnd. Ak auto nie je garážované, hrozba ukradnutia či vykradnutia je pri každej značke v podstate porovnateľná.

Poistenie to istí

V princípe má vlastník či prenajímateľ auta dve možnosti, ako stratu vykryť prostredníctvom poistenia. Prvou z nich je poistenie auta proti krádeži, ktoré môže byť aj súčasťou havarijného poistenia. V súčasnosti však existuje aj druhá možnosť, poistenie proti krádeži možno rovno vybaviť v povinnom zmluvnom poistení (PZP).

Kedy sa oplatí

Základné situácie, ktoré súvisia s krádežou auta, sú:

 • samotná krádež celého auta,
 • krádež štandardnej a doplnkovej výbavy,
 • neoprávnené použitie auta inou osobou.

S faktickou stratou použiteľnosti auta pre majiteľa ale súvisia tiež:

 • škody spôsobené cudzím zavinením,
 • následky živelnej pohromy (požiar, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava a voda z vodovodných zariadení),
 • vandalizmus,
 • zrážka so zverou.

Aká je cena

Základ tvorí cenová politika konkrétnej poisťovne a parametre auta. A koľko ste za pocit istoty ochotný zaplatiť. Cenu poistenia krádeže auta môže ovplyvniť aj miesto bydliska. Čím väčšia možnosť kriminality, tým drahšie.

Dôležitým faktorom je aj parkovacie miesto. Za parkovanie na nekrytých verejných priestranstvách si priplatíte viac než za chránené garáže. Podstatná je aj značka auta. Niektoré poisťovne luxusnejšie autá nepoisťujú vôbec.

Dôležité sú

 • Rok výroby;
 • kúpna cena;
 • vek majiteľa;
 • typ;
 • spôsob použitia;
 • zabezpečenie;
 • výška spoluúčasti;
 • územná platnosť (Slovensko, Európa a svet).

Stopercentná istota

K dispozícii je aj spôsob, ako sa pred krádežou auta ochrániť doslova stopercentne. Počas prvých troch rokov klesá trhová hodnota nového auta toľko, že i najkvalitnejšie poistenie uhradí jeho stratu len približne do polovice kúpnej ceny.

Poisťovne už, našťastie, ponúkajú produkt, ktorý sa nazýva GAP. V podstate si môžete dopoistiť rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a časovou cenou v čase udalosti. Teda krádeže či úplného znehodnotenia. Súčasne treba mať, samozrejme, aj havarijné poistenie.

Online je vždy rýchlejšie

Skúšať všetky poisťovne, zorientovať sa v podmienkach a porovnať rovnaké druhy býva dosť náročné. Zaberie aj veľa času. Je jednoduchšie použiť internet a porovnať ceny. Pomôckou sú ako obyčajne špecializované stránky o poistení.

Zvyčajne stačí do formulára zadať parametre auta. Rozdiely medzi ponukami môžu byť ozaj zaujímavé. Aj pri poistení krádeže auta platí, že ceny sú väčšinou výhodnejšie, ak zmluvu uzatvárate elektronicky. Vždy si však internetové ceny pre istotu overte aj priamo v poisťovni.

Zabezpečenie je nevyhnutné

Hoci neprekonateľného zabezpečenia niet, má vplyv na plnenie. Preto si musíte auto proti krádeži zaistiť spôsobom, ktorý poisťovňa požaduje. Inak má právo odmietnuť či znížiť platbu. Čím vyššia poistná suma, tým je potrebný vyšší stupeň zabezpečenia. Jednoducho, prekážka musí byť primeraná.

Kľúč býva kľúčový

Pri krádeži auta treba okrem nevyhnutnej dokumentácie odovzdať poisťovni i všetky kľúče. Tiež ovládače a doklady od zabezpečovacích zariadení. Práve kľúče sú veľakrát príčinou ťažkostí pri platbách poisťovní. Pre poisťovne sú totiž kľúče dôkazom, že auto nimi nemohlo byť otvorené. Tiež sa stáva, že majitelia zabudnú nahlásiť poisťovni, že jeden z kľúčov stratili.

Bežné sú aj prípady, keď šoféri pravidelne zastavujú autom pred garážou. Nechávajú kľúče v naštartovanom aute a idú si otvoriť bránu. Ideálna príležitosť pre trpezlivých zlodejov, ktorí si obyčaj všimnú. Prirodzene, v žiadnom prípade by ste nemali z auta odbiehať a nechávať kľúče v zapaľovaní. Ani len na pár sekúnd.

Poriadnejších okrádajú menej

Zdá sa to síce trocha nepochopiteľné, ale poriadnejších vodičov okrádajú menej. Poriadok v aute totiž podľa psychológov, ale aj skúseností policajtov a poisťovateľov svedčí, že je o auto dobre postarané. Teda že je aj dobre zabezpečené.

Takže

 • Pred odchodom si vezmite cenné predmety a dokumenty,
 • zavrite všetky okná,
 • zamknutie znova skontrolujte,
 • udržiavajte vnútro i karosériu čisté,
 • parkujte na rušných miestach a blízko bydliska,
 • používajte bezpečnostnú ochranu,
 • dajte na kolesá bezpečnostné skrutky s jedinečným uzáverom,
 • kolesá stočte do strany,
 • zatiahnite ručnú brzdu.