Transformátor – prístroj, ktorý má široké využitie v bežnom živote

Transformátor – prístroj, ktorý má široké využitie v bežnom živote

Transformátor predstavuje zariadenie, ktorého hlavnou úlohou je zmena napätia na vstupe na konkrétnu výstupnú hodnotu. Jeho využitie súvisí predovšetkým s bezpečnosťou a správnym chodom elektrického spotrebiča. Napríklad je jeho použitie ideálne, keď si konkrétny spotrebič vyžaduje nižšie napätie ako je napätie elektrickej siete (teda vo všeobecnosti nižšie ako 2300V). V domácnostiach sa najčastejšie využíva práve k prevodu nízke napätia.

Využitie a aplikácia

Niektoré druhy využitia transformátorov sme si už spomenuli v úvode. Transformátor však predstavuje zariadenie, ktoré sa veľmi často dostáva do kontaktu s človekom a podieľa na sa pohodlnom živote, ktorého sme súčasťou. Časté využitie je vo výrobe ocele – konkrétne napomáha priemyslu v sektore elektriny a tepla pri výrobe ocele.

Rovnako sa používa aj pri výrobe kovov ako je zinok alebo hliník. Transformátory pri takejto výrobe poháňajú celý proces dokončovania. Spoločnosti s jeho pomocou môžu vyrábať kovy a využívať ich na rôzne účely. Rovnako sa transformátor považuje aj za bezpečnostný prvok – v skratke to znamená, že pomáha spustiť a zastaviť tok elektrického prúdu. Vďaka tomu chráni stroje a zariadenia, na ktorých sa používa pre poškodením vplyvom vysokého napätia.

Transformátor sa využíva aj na reguláciu toku napätia pri výmene batérií. Má to význam najmä z toho hľadiska, aby sa vnútorné komponenty batérie nepoškodili v dôsledku vysokého prúdu. Taktiež sa jeho využitie spája aj s chladením vecí v chladničke. Pomáha riadiť napätie v chladničke a aj keď už netečie elektrina, transformátor sa stará o chladenie. Transformátory, rovnako ako aj iné elektrické komponenty môžete nakupovať na internetovom obchode tme.eu. Tento internetový obchod ponúka viac ako 500 000 dostupných produktov na jednom mieste vo vysokej kvalite.

Transformátory a ich fungovanie

V skratke si môžeme transformátor predstaviť ako dve cievky, ktoré sú uložené oproti sebe a medzi nimi je silné magnetické pole. Vinutia sú na jednej kostričke a pokryté izolačnou vrstvou. Transformátor sa v súčasnosti používa v širokom spektre strojov a práve preto sa vytvárajú aj rôzne druhy podľa potrieb priemyslu. Podľa typu jadra rozoznávame jadrový, plášťový a toroidný transformátor. Podľa materiálu tiež môžeme rozoznávať množstvo druhov transformátorov – z toroidného plechu, feritového jadra, či železoprachové transformátory.