Súdne preklady

Ste čerstvý absolvent školy či nádejný zamestnanec, ktorý sa rozhodol skúsiť šťastie a nájsť si prácu v zahraničí? Patríte vari medzi tých, ktorí si naplánovali svadbu a nový život mimo Slovenska? Asi netreba pripomínať, čo všetko je nutné pred takýmto krokom vybaviť. Aj v takýchto prípadoch sú jednou z najdôležitejších záležitostí oficiálne súdne a právne preklady všetkých nevyhnutných dokladov. Mali by ste sa preto porozhliadnuť po profesionálnej prekladateľskej agentúre. Medzi popredných poskytovateľov jazykových služieb na Slovensku patrí aj spoločnosť Aspena, ktorá za 20 rokov svojho pôsobenia na trhu získala množstvo skúseností, vďaka ktorým ponúka služby na najvyššej profesionálnej úrovni.

Čo je to súdne overený preklad?

Súdne a úradne overený preklad, certifikovaný preklad či preklad s guľatou pečiatkou. Všetky tieto spojenia spadajú do kategórie prekladov, ktoré vykonáva úradný alebo súdny prekladateľ. V žiadnom prípade ich nemôže zrealizovať osoba, ktorá síce cudzí jazyk ovláda na vysokej úrovni, nadobudla potrebné vzdelanie v odbore, no chýba jej jeden dôležitý punc. Takéto služby smie totiž poskytovať iba prekladateľ, ktorý zložil potrebné skúšky, bol k tejto činnosti oprávnený ministrom spravodlivosti SR a je riadne zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Preto je vhodné, ak si svojho prekladateľa overíte v tomto zozname, alebo sa obrátite rovno na spoločnosť Aspena, ktorá spolupracuje len s poverenými súdnymi prekladateľmi. Tí nesú plnú zodpovednosť za odborný preklad a klientom je tak zabezpečená nielen kvalita, ale aj spoľahlivosť.

Čo musí súdny preklad obsahovať?

Pri preberaní súdne overeného prekladu si v prvom rade všimnite to, či obsahuje odtlačok úradnej pečiatky (guľatú pečiatku) a podpis prekladateľa. Zapečatený súdny preklad sa ďalej skladá z úvodnej časti (tu je uvedené, z ktorého alebo do ktorého jazyka je preklad vyhotovený), z originálu alebo notársky overenej kópie, ďalej zo samotného prekladu a z doložky prekladateľa, ktorá obsahuje údaje o prekladateľovi v jazyku, do ktorého je text preložený. Súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Aspena je aj zabezpečenie notárskeho overenia všetkých potrebných dokumentov.

Na čo najčastejšie využívame súdne preklady?

Najčastejšie sa súdne prekladajú dôležité doklady, akými sú napríklad doklady o vzdelaní, dokumenty slúžiace na komunikáciu so zahraničnými úradmi a inštitúciami, súdne rozhodnutia, splnomocnenia, notárske overenia a zápisy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, rodné, sobášne a úmrtné listy, technické preukazy a podobne. Keďže súdny preklad nepodlieha ďalšej korekcii inými osobami, súdny prekladateľ musí ovládať odbornú terminológiu na vysokej úrovni. Napriek náročnosti vypracovania súdne overených prekladov je spoločnosť Aspena schopná vykonať preklad expresne. Výhodou je aj pestrá škála jazykových kombinácií. Ak si teda potrebujete vybaviť súdne alebo úradne overený preklad, vyhľadajte profesionála, ktorý dodáva iba kvalitne odvedenú prácu, aby ste mohli byť maximálne spokojný. Na záver nám ešte zostáva popriať Vám veľa šťastia v zahraničí.

Zdroj:
aspena.sk/sluzby/preklady/
aspena.sk/sluzby/preklady/sudne-overeny-preklad/

Foto:Foto hywards / freedigitalphotos.net