Oplatí sa využívanie vákuových technológií v automobilovom priemysle?

Vákuum nachádza uplatnenie v rozličných oblastiach života, sú na ňom založené princípy fungovania mnohých strojov a zariadení. Aké výhody prináša jeho využitie v automotive priemysle?

Využitie vákua a vákuových zariadení úzko súvisí práve s priemyslom, do ktorého chcete takéto zariadenia aplikovať. Iné využitie budú mať vákuové zariadenia v potravinárskom a iné v automobilovom priemysle. Predtým, ako sa pozrieme na samotné zariadenia, predstavme si, čo to to vákuum vlastne je a ako sa dá využiť. Vákuum nie je nič iné, len oblasť s menším tlakom, ako je okolitý atmosférický tlak. Vákuum môžete vytvoriť aj vy, napríklad v injekčnej striekačke, keď zapcháte vstupný otvor na ihlu a potiahnete piestom. Keďže vákuum má menší tlak a menšiu hustotu ako bežný atmosférický vzduch, dochádza k vysávačovému efektu, kedy je okolitý vzduch nasávaný do oblasti vákua, až kým sa tlaky nevyrovnajú.

Tento jav má veľké množstvo priemyselných využití, práve preto vznikli zariadenia, ktoré dokážu vákuum dlhodobo a účinne vyrábať – vývevy. Tie pracujú na rozličných princípoch, na základe čoho rozlišujeme skrutkové, grafitové, Rootsove, kvapalinobežné, zobákové, či olejové rotačné vývevy. Hoci ich princípy fungovania sa líšia, ich poslanie je rovnaké – vyrábať vákuum čo najefektívnejšie a najekonomickejšie.

Ako využiť vákuum v automobilovom priemysle?

Vákuové vývevy sa stávajú v automobilovom priemysle čoraz obľúbenejšími, keďže v efektivite prevádzky ich neodkáže prekonať takmer žiadne iné zariadenie. Najčastejšie sa vývevy využívajú na sušenie a odstraňovanie nečistôt z povrchov pri výrobe, najmä po čistení a povrchovom opracovávaní súčiastok. Výveva dokáže mimoriadne účinne a rýchlo odstrániť vlhkosť a nečistoty z povrchu súčiastok, aby bola zachovaná ich maximálne čistota a kvalita.

Medzi ďalšie spôsoby využitia vákua v automotive môžeme zaradiť vákuové pokovovanie súčiastok, ktoré sa tiež v strojárskych podnikoch rozširuje čoraz viac. Využívanie vákuových vývev v strojárskych podnikoch sa teda rozhodne oplatí!