Čo je povinné zmluvné poistenie a koho chráni?

Povinné zmluvné poistenie, nazývané aj zákonné poistenie auta či zákonná poistka je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Čo to presne znamená a koho toto poistenie chráni?

PZP kryje vašu zodpovednosť za spôsobené škody

Toto poistenie chráni vodiča poisteného vozidla za škody spôsobené pri prevádzke vozidla. Ak teda spôsobíme dopravnú nehodu a škody na autách ostatných vodičov, PZP pokrýva náklady na opravy. Povinné zmluvné poistenie však pokrýva náhradu aj za ďalšie udalosti:

  • škoda na zdraví
  • náklady pri usmrtení
  • škoda vzniknutá náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti
  • dávky nemocenského poistenia
  • dávky dôchodkového poistenia
  • škoda vzniknutá poškodením veci
  • škoda vzniknutá zničením veci
  • škoda vzniknutá odcudzením alebo stratou veci
  • ušlý zisk
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov

Povinné zmluvné poistenie teda nie je len formalita, ktorú potrebujeme mať vybavenú ak chceme vyraziť na cesty. Chráni nás pred vysokými výdavkami, ktoré by sme v prípade nehody museli zaplatiť z vlastného.

Ako získať najvýhodnejšie PZP?

Výška základného krytia je zo zákona rovnaká a stanovená pre každú poisťovňu. Napriek tomu nájdeme na trhu veľmi rôzne ponuky poistení, z ktorých každé ponúka iné výhody, za iné ceny.

Dôležité je preto porovnanie PZP ponúk viacerých poisťovní a výber takého poistenia, ktoré najviac vyhovuje konkrétnemu vodičovi. Pri správnom výbere PZP môžeme ušetriť desiatky percent pri finálnej cene poistenia a získať nadštandardné výhody. Pre porovnanie ponúk je vhodné využiť online aplikáciu kalkulačka PZP, ktorá vygeneruje najlepšie a najlacnejšie PZP na trhu.