Aké pripoistenie v prípade PZP využiť?

14Povinné zmluvné poistenie, hoci je poistením, kryje skôr škody na majetku, ktorý poškodíte, ako na tom vašom. Mnohí majitelia vozidiel preto chránia vlastné vozidlo havarijným poistením. Ak sa vám táto cesta nepozdáva, máte možnosť využiť niektoré z pripoistení k PZP.

Čo kryje pripoistenie k PZP?

Pripoistenie vás chráni pred vybraným rizikom, ktoré si vyberiete. Pritom môžete riziká rôzne kombinovať, podľa vlastného uváženia. Medzi najčastejšie využívané pripoistenia k PZP patria pripoistenie:

  • úrazu posádky
  • čelného skla
  • výtlku
  • rozšírenej asistencie
  • proti živlu
  • stretu so zverou

Nanešťastie, nie všetky poisťovne umožňujú pripoistiť všetky riziká. Ponúkajú však ešte aj iné pripoistenia proti amortizácii, krádeži, náhradného vozidla či právnej asistencie.

Pripoistenie úrazu posádky

Pokiaľ k PZP pripoistíte riziko úrazu posádky, máte krytú smrť, trvalé následky, ako aj dobu liečenia zranení. Nezabudnite sa informovať, na koho presne sa pripoistenie vzťahuje. Niektoré poisťovne doň zahŕňajú len vodiča, iné celú posádku.

Pripoistenie čelného skla

Tento typ pripoistenia vám kryje opravy čelného skla v prípade jeho poškodenia, zničenia, vandalizmu, živelnej pohromy či havárie. Výmena, resp. oprava skla je finančne náročná, preto sa oplatí nechať financovanie na poisťovňu.

Pripoistenie výtlku

Výtlky trápia celé Slovensko a dokážu narobiť veľké škody. Bežné povinné zmluvné poistenie tieto škody nekryje, preto sa oplatí pripoistiť. Poisťovňa vám pomôže zafinancovať škody na diskoch, pneumatikách i čiastočné náklady na geometriu.

Pripoistenie rozšírenej asistencie

Stala sa vám dopravná nehoda alebo sa vám pokazilo vozidlo? Zachránia vás asistenčné služby. Poisťovňa v tomto prípade hradí náklady na náhradné vozidlo či odťahovú službu. Hoci je základný balík asistenčných služieb automaticky zahnutý takmer v každom PZP, mnoho vodičov takto navyšuje množstvo a limity poskytovaných služieb.

Pripoistenie proti živlu

Pripoistenie proti živlu kryje všetky škody spôsobené takpovediac „prírodou“. Či už je to škoda spôsobená požiarom, výbuchom, krupobitím, povodňami a záplavou, zosuvom pôdy, pádom stromu a podobne. Poriadne si však prečítajte podmienky poisťovne, množstvo a konkrétne riziká sa môžu jemne odlišovať.

Pripoistenie stretu so zverou

Mnohokrát je možné získať tento typ pripoistenia zadarmo. Oplatí sa najmä v oblastiach, kde sa často pohybuje lesná zver, a teda môže dôjsť k zrážke. Škody na vozidle po strete s divou zverou bývajú rozsiahle a financovať ich opravu nie je jednoduché.

Či už sa rozhodnete k vášmu PZP pripoistiť niektoré z rizík alebo nie, veríme, že sa vám na cestách nič nestane a pripoistenie nebudete potrebovať. Človek však nikdy nevie a v prípade škody dokážu doslova zachrániť vašu peňaženku.