Čerpajte energiu zo slnka výhodne vďaka dotácie na slnečné kolektory

Solárna energia je na našom území dostupná vo veľkom množstve. Patríme medzi krajiny, ktoré sa môžu pochváliť obrovským množstvom slnečných dní počas roka. Tento fakt sa podpísal na tom, že výstavba slnečných kolektorov význam skutočne má. Keďže slnečné kolektory na to, aby dokázali fungovať potrebujú slnečné lúče, je tento spôsob ohrevu teplej úžitkovej vody aj efektívny a hospodárny. Po inštalácii kolektorov tieto zariadenia už málokedy potrebujú dodatočné investície. A to je ich najväčšou výhodou. Na začiatku je však investícia potrebná.

Obstaranie slnečných kolektorov nie je finančne práve najjednoduchšie, patria však medzi zariadenia s vysokou návratnosťou peňažných prostriedkov. Po vyplatení vstupnej investície už nie je potrebné dodatočne investovať a rovnako ani platiť účty verejným distribútorom. Domácnosť si teplú vodu dokáže zabezpečiť sama. Aj keď viacerí slnečné kolektory odmietnu práve vďaka ich vyšším počiatočným nákladom, mali by sa však vopred nad tým celým zamyslieť. Ak si zrátame, koľko peňazí musí domácnosť minúť na účty za teplú vodu veľmi jednoducho zistíme, že sa táto suma približuje návratnosti investícii do slnečných kolektorov. Dnes však existujú aj dotácie na slnečné kolektory, ktoré tieto zariadenia robia oveľa atraktívnejšími. Dotácie na slnečné kolektory umožnili, že sa tieto zariadenia stali prístupnejšími širšej vrstve obyvateľstva. Dokážu náklady zredukovať až o takmer 1/3. Slnečné kolektory však nie sú len ekonomické, ale aj ekologické zariadenia.

Slnečná energia patrí medzi obnoviteľné zdroje, ktoré sú dostupné v dostatočnom množstve v prírode a ich výhodou je aj to, že tak skoro nedôjde k ich vyčerpaniu. Ak sa domácnosti podarí dotáciu získať, je oprávnená z nej hradiť viacero výdavkov. Nejedná sa len o samotné zariadenie, ale aj o všetky potrebné skúšky a certifikácie, bez ktorých by svoju činnosť začať nemohlo. Z dotácie na slnečné kolektory je však možné hradiť len zariadenia s veľkosťou do 5 m2. Je to vďaka tomu, že slnečné kolektory tejto veľkosti sú pre bežnú domácnosť najefektívnejšie. Slnečné kolektory sú obzvlášť efektívne počas letných mesiacov, kedy sa slnečné lúče vyskytujú oveľa častejšie. Existuje viacero druhov slnečných kolektorov, vyberie si určite každý. Aj keď nás zo začiatku možno vysoká cena odradí, nemusíme automaticky mať hlavu v smútku, aj na tento problém existuje riešenie, ktoré sa nazýva dotácie na slnečné kolektory.