Aj pasažierov vášho auta si môžete poistiť proti úrazu

Nemusíte byt na vine práve vy aby ste sa stali účastníkom dopravnej nehody. Havárií, pri ktorých utrpeli úraz pasažieri v aute je každý rok mnoho a preto stojí za zváženie poistiť posádku auta špeciálnym úrazovým poistením, ktoré kryje práve takéto prípady.

Bez ohľadu na to, či ste profesionálny vodič s desiatkami či stovkami tisíc najazdených kilometrov alebo sedíte za volantom len z času na čas. Nehody sa stávajú častokrát aj tým, ktorí 100% dodržujú predpisy a jazdia vzorovo. V aute často nejazdíme sami a pri dopravnej nehode sa môže zraniť nielen vodič, ale aj jeho spolucestujúci.

Zdravie posádky auta je čiastočne kryté povinným zmluvným poistením a, ak ho máte uzavreté, v niektorých prípadoch aj havarijným poistením. V oboch prípadoch sa však jedná o špecifické prípady a nie vždy je krytá posádka práve vášho auta.

Krytie zdravotných nákladov v PZP

Ako vyplýva z jeho názvu, povinné zmluvné poistenie (PZP) musí mať uzavreté každý majiteľ vozidla v Slovenskej republike. Čo sa týka jeho krytia, je však zamerané na poistenie škôd, ktoré spôsobíte vy druhej strane, a teda nekryje škody, ktoré sa pri dopravnej nehode stanú vám. Ak teda príde k zraneniu niekoho z posádky auta druhej strany, vaše PZP kryje tieto škody. Ak sa pri nehode zraníte vy ako vodič alebo niekto z posádky vášho auta a vy ste uznaní za vinníka nehody, PZP tieto škody nekryje.

Krytie zdravotných nákladov v havarijnom poistení

Na rozdiel od PZP, havarijné poistenie nie je povinné a naopak, nekryje škody spôsobené na vozidle druhého účastníka nehody, ale na na vašom. Až na výnimky havarijné poistenie zvyčajne nekryje škody spôsobené na zdraví účastníkov nehody, ale je zamerané na škody spôsobené v dôsledku havárie, živelnej pohromy, vandalizmu, stretu so zverou, požiaru a podobne.

Špeciálne úrazové pripoistenie sedadiel

Aby ste mohli jazdiť s istotou, že v prípade havárie budú pasažieri vo vašom aute úrazovo poistení, ideálny spôsob ako to elegantne vyriešiť je uzavrieť úrazové poistenie sedadiel v aute, ktoré poisťovne poskytujú buď ako samostatný produkt alebo vo forme pripoistenia k iným, hlavným typom poistení, ako je PZP, havarijné poistenie, poistenie proti krádeži auta a podobne.

Toto špeciálne poistenie kryje všetky sedadlá vo vašom aute, pričom sa prihliada na ich počet, ktorý je uvedený v technickom preukaze. Je viazané na auto, a preto sa vzťahuje na kohokoľvek, kto sa v ňom práve vezie. Tým pádom je vhodné pre prípady, kedy vozidlo používa viacero vodičov, či už v rámci rodiny alebo firmy.

Posádka auta je krytá nie len bezprostredne počas jazdy, ale aj pri nastupovaní a vystupovaní, počas krátkej zastávky, ak sa nachádza v blízkosti poisteného auta a dokonca aj pri odstraňovaní porúch, ktoré vznikli počas jazdy (napr. defekt a pod.).

Poistenie kryje riziká ako trvalá a čiastočná invalidita aj prípadnú smrť niekoho z pasažierov. Pri jeho uzatváraní si preverte aj prípadné výluky, medzi ktoré bežne patria úmyselné úrazy alebo tie, ktoré vznikli pred jeho uzatvorením a podobne.

Foto: Unsplash